Upoważnienie wójta do wydawania zaświadczeń czyste powietrze

Pobierz

Upoważnienie wygasa z chwilą wycofania lub rozwiązania umowy o pracę.. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka …priorytetowego "Czyste Powietrze".. Zaświadczenie podpisuje Kierownik z upoważnienia Burmistrza.. Wydawanie dokumentu w …Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie "Czyste Powietrze".. naboru wniosków do drugiej części programu "Czyste Powietrze", oraz co za tym idzie nowymi obowiązkami …Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.. W związku z rozpoczęciem w dniu 21 października 2020r.. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest w siedzibie GOPS (Referat Świadczeń Rodzinnych) oraz na stronie internetowej GOPS.Program "CZYSTE POWIETRZE"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt