Oświadczenie majątkowe radnego powiatu 2020

Pobierz

» Porządek do protokołu nr 39/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020r.. Adam Grenda - Radny Powiatu Jarosławskiegoplik w formacie .PDF .. 3.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Oświadczenia majątkowe - stan na 31.12.2020 09.07.2020 Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. - tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Więcej Radni Powiatu Jarosławskiego - oświadczenia majątkowe za rok 2018 Statut powiatu; Uchwały Rady Powiatu .. » Porządek do protokołu nr 38/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2020r.Opublikowano oświadczenia majątkowe radnych powiatu golubsko-dobrzyńskiego za 2019 rok.. 2020-08-05 13:07:03.Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.Oświadczenia majątkowe zarządu powiatu i radnych powiatowych: rekordziści zarabiają prawie milion złotych rocznie, najmniejsze dochody to ponad 15 tys. zł Napisano 6 lipca 2020 Zobaczcie zestawienie zarobków (według kolejności od najwyższego) za 2019 rok członków Zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz radnych Rady Powiatu .Dane Jednostki..

Oświadczenia majątkowe radnych.

Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. Oświadczenia Radnych Powiatu Łęczyckiego: Sławomir Biniewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Edward Cymmer Michał Czekalski Zenon Dąbrowski Krystyna Grabowska Krzysztof Hopaluk .Oświadczenia majątkowe starosty i radnych powiatu ostrołęckiego za 2019 rok.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7445na9289]gminareszel.plOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu RADIÓWEK, dnia 12.05.2020. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. VI KADENCJA .. fot. eOstroleka.pl.. Data publikacji: wtorek, 28 lipca 2020 11:41.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego powiatu Zagórów., dnia 29.04.2020 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Siedlce, dnia 28.05.2020 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk..

3.Oświadczenia majątkowe radnych .

VIII.Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. 3.Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2020 (za rok 2019) Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2019 (za rok 2018) Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.Zgodnie z art. 24i ust.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nieTerminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu; Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu; Skład osobowy Rady Powiatu.. Kadencja 2010 r. - 2014 r. Kadencja 2014 r. - 2018 r. Kadencja 2018 r. - 2023 r. Protokoły Rady Powiatu .Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Tczewskiego - wg stanu na dzień 31.12.2019 roku Załączniki Antczak Grażyna - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.pdfOświadczenie majątkowe radnego powiatu za 2020 rok (roczne) Strona 3 z 3 jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..

... oświadczenia majątkowe, Rada Powiatu w Ostrołęce, starosta ostrołęcki.

Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania; OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2018 ROK; OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2019 ROK; Oświadczenia majątkowe członków Zarządu .. 3.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Słupca, dnia 22.04.2020 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie­ nia każdej z rubryk.. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru.Roczne oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Jarosławskiego - za rok 2019.. .Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie doty­ czy".. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".. Data wytworzenia 2020-09-15, ostatniej modyfikacji 2020-09-17 11:46.. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2019XIX sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 23 maca 2020 r. ..

Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu wzór oświadczenia wzór oświadczenia .

Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2020 roku; Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej; .. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.. Kadencja 2018 - 2023; Kadencja 2014 - 2018; Kadencja 2010 - 2014; Kadencja 2006 - 2010; Kadencja 2002 - 2006; Oświadczenia majątkowe radnych; Kodeks etyczny Radnych Rady Powiatu ; Porządek sesji oraz projekty Uchwał RPOświadczenia majątkowe Radnych Powiatu; Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu; .. Rok 2020; AKTY PRAWNE I PROTOKOŁY .. Zobacz w naszej galerii zdjęć kto ma największy majątek, kto najwięcej zarobił w minionym roku lub też nie wykazuje dochodów i nieruchomości.Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu VI kadencji Bogusław Bartula Oświadczenie majątkowe za rok: 2018 - początek kadencji , 2018 , 2018 - początek kadencji oraz 2018 /pismo korygujące/ , 2019 , 2020.Zapraszam do obejrzenia strony "Oświadczenia Majątkowe, bieżące, menu 27 - BIP .. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.. czas: 0.08 s. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Czas Administrator Opis zmiany; 03.03.2020 r., godz. 10.14: Emilia Płachetko: Zmiana przynależności strony: 20.09.2010 r., godz. 14.37: Nieznany: Edycja stronyOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Otwock dnia 29 maja 2020 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt