Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym

Pobierz

KPK - Kodeks postępowania karnego - § 1.. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistego brakuArt.. Spisania protokołu wymagają: 1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie i jego.. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.Podsumowując, wniosek o ściganie może być cofnięty: w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora; w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.Wniosek o ściganie będzie mógł Pan wycofać w postępowaniu przygotowawczym za zgodą pro kurator a, a jeśli sprawa trafiłaby do sądu to cofnąć wniosek można za zgodą sądu do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego (tj. odczytania aktu oskarżenia przez prokuratora).Wniosek zgodę na cofnięcie wniosku o ściganie o ściganie może zostać cofnięty przez osobę, która go złożyła, w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.Jednakże od chwili złożenia wniosku już dalej postępowanie toczy się z urzędu, a więc niezależnie od woli pokrzywdzonego.. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 k .Art..

Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 3 k.p.k.)

Wniosek o wycofanie oskarżenia należy złożyć we właściwym czasie.. Powyższe wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania karnego (art. 12).. 1 Kodeksu postępowania karnego, dotyczący reguł postępowania w przypadku cofnięcia wniosku o ściganie.. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.10.. Prawo zezwala na cofnięcie wniosku o ściganie.. Na cofnięcie wniosku o ściganie musi wyrazić zgodę prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu sądowym - sąd.Na cofnięcie wniosku o ściganie musi wyrazić zgodę prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu sądowym - sąd.. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.). Kodeks karny wyróżnia kategorię przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego.. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 k.p.k.). Organem kompetentnym do wyrażenia zgody na cofnięcie wniosku w postępowaniu przygotowawczym jest prokurator (art. 12 § 3 k.p.k..

Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 2 k.p.k.)

Należy dodać, że ponowne złożenie wniosku o ściganie jest niedopuszczalne po wydaniu zgody przez organ procesowy na jego cofnięcie i umorzeniu postępowania6.. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej (art. 13 KPK) .. 22 12.. Zgodnie z art. 12 § 3 kpk wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.Zgodnie z regulacją art. 12 § 3 kodeksu postępowania karnego wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej (wcześniej było za zgodą sądu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej).Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 Kodeksu karnego (gwałt).. Zgodnie z regulacją kodeksową poszkodowany może cofnąć swój wniosek zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, jak i po złożeniu aktu oskarżenia do sądu.6..

Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 k.p.k.)

Cofnięcie wniosku w postępowaniu przygotowawczym może nastąpić jedynie za zgodą prokuratora, w postępowaniu sądowym natomiast jedynie za zgodą sądu do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.Odpowiedź: Wniosek o ściganie będzie mógł Pan wycofać w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a jeśli sprawa trafiłaby do sądu to cofnąć wniosek można.Choćby art. 12 par.. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 3 k.p.k.). Wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistegoCofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 3 KPK) .. 20Wycofanie wniosku o ściganie.. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.. Decyzja w tym zakresie zapada w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.Zgodnie z treścią przepisu art. 12 § 3 Kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony może cofnąć wniosek o ściganie danego czynu, z tym, że musi to nastąpić za zgodą odpowiednich organów: w postępowaniu przygotowawczym - prokuratora, zaś w postępowaniu sądowym - sądu (z tym, że czas na cofnięcie wniosku jest ograniczony do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej).Jednak na cofnięcie oskarżenia zgodę musi wyrazić Prokurator (w postępowaniu przygotowawczym) lub sąd (w postępowaniu sądowym)..

wniosek o ściganie może być cofnięty.

Niedopuszczalne jest cofnięcie wniosku w przypadku .Do cofnięcia wniosku o ściganie uprawniona jest osoba, która w momencie składania tego oświadczenie byłaby uprawniona do złożenia wniosku.. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 Kodeksu karnego.. Wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 k.k.) 42 6.. Jednak aby cofnięcie było skuteczne, musi ono nastąpić we właściwym czasie oraz za zgodą prokuratora bądź sądu.. cofnięcie; 2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora; 3) dokonanie oględzin; 4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok z grobu;rzenia postępowania karnego.. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 k.p.k.). W razie śmierci pokrzywdzonego wniosek mogą cofnąć jego najbliżsi (art. 52 KPK).Wycofanie wniosku o ściganie - termin.. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powoduUprawnieniem pokrzywdzonego jest również istnienie możliwości cofnięcia wniosku o ściganie.. Idea wyodrębnienia przestępstw wnioskowych jest prosta: to pokrzywdzony powinien podejmować wiążącą dla organów procesowych decyzję o ściganiu albo nieściganiu przestępstwa - np. kradzieży .. Jedynie w postępowaniu przygotowawczym dla skuteczności cofnięcia potrzebna jest zgoda prokuratora, zaś po wniesieniu aktu oskarżenia cofnięcie może nastąpić jedynie za zgodą sądu, ale tylko do rozpoczęcia przewodu sądowego na .5.. I tak: w postępowaniu przygotowawczym (a więc jeszcze przed wpłynięciem aktu oskarżenia) wniosek można cofnąć w każdym czasie, ale na cofnięcie musi zgodzić się prokurator; natomiast po .Wniosek o ściganie przestępstwa wnioskowego może być cofnięty do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu.. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym .Zgodnie z art. 12 § 3 k.p.k.. Wycofanie oskarżenia powinno zostać odpowiednio umotywowane.6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt