Karta wycieczki szkolnej doc

Pobierz

Data (godzina) Miejscowość Program Adres pobytu noclegowego .. Jana III …REGULAMIN POBYTU NA WYCIECZCE SZKOLNEJ Uczestnik REGULAMIN POBYTU NA WYCIECZCE SZKOLNEJ Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: Złożenia w określonym …REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ (przykład do modyfikacji) Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 1.. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach.. Czy można organizować wycieczkę szkolną w sobotę.. Wejść .Dziennik Ustaw - 5 - Poz. 1055 PROGRAM WYCIECZKI Data, godzina Długość trasy Miejscowość Szczegółowy Adres miejsca wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa program …wersja *.doc: wersja *.pdf : WYCIECZKA.. Poprzednie.. Powiatowa …Tabela kontroli dokumentacji szkolnej - rok szkolny 2010/2011 .. czy do każdej wycieczki tworzony jest regulamin wycieczki w oparciu o ogólnie przyjęty w …Plik KARTA WYCIECZKI.doc na koncie użytkownika maryla20 • folder wycieczki szkolne • Data dodania: 19 cze 20111 Załącznik nr 1 KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia wycieczki (imprezy): Trasa wycieczki (imprezy): Termin:.. ilość dni.. klasa /grupa.. W przypadku nagannego zachowania i drastycznego złamania regulaminu wycieczki …§ 10.. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla …1..

Karta wycieczki - nowy wzór RODO.

Szczegółowy harmonogram na każdy dzień … Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu.Karta wycieczki.. Wycieczki szkolne - dokumentacja.. w Szkole Podstawowej w Palmierowie.. Karta wycieczki - nowy wzór RODO.. Karta wycieczki - nowy wzór RODO .. Karta wycieczki - nowy wzór RODO.. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania …Wycieczki szkolne - dokumentacja.. SZKOLNA : Karta wycieczki : Zobowiązanie przestrzegania regulaminu : Regulamin wycieczki nr 1 (długi) Regulamin …Wycieczki szkolne to stały i ważny element planu pracy wychowawcy.. Każdy z nas nauczycieli wie, ile czasu pochłania przygotowanie dokumentacji planowanej …karta wycieczki szkolnej.. Lista uczestników wycieczki.REGULAMIN wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych.. § 5. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu …wycieczce szkolnej.. Harmonogram wycieczki.. O zorganizowaniu wycieczki w sobotę decyduje dyrektor szkoły, wyrażając zgodę na jej …- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa …Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka..

Harmonogram wycieczki.

Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia … Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i …Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki i innych napotkanych osób.. Obowiązki kierownika wycieczek: Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu …Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki: OŚWIADCZENIE.. Regulamin wycieczki wraz z potwierdzeniem uczniów o zapoznaniu się z regulaminem.. Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (wzór nr 2).. KARTA WYCIECZKI.. Jednocześnie zobowiązuję się do …Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów: Karta wycieczki wraz z harmonogramem (doc, pdf) Regulamin wycieczki (doc, pdf) Lista uczestników …Karta Wycieczki .. W załączniku do rozporządzenia określony został również wzór karty wycieczki, czyli swoistego formularza, jaki każdy …(pieczątka szkoły) Załącznik nr 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt