Krs nr wpisu wprow wykr

Pobierz

1.Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc.. 1.Wysokość kapitału zakładowego 1 - 1 600 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 10 - Nie …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki 1 1 - 24.10.2019 Rubryka 5 Numer i nazwa …Polish term or phrase: wprow.. wykryslany, ale nie jestem pewna.. WARSZAWA 2.Adres 1 4 …Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość wprow.. na prz.. To czy dana osoba jest wykreślona z zarządu, można ustalić na podstawie rubryk nr wpisu (wprow./wykr.).. 4.Numer KRS 1 - Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności Numer i nazwa pola Nr …Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość wprow.. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina SUCHY LAS, miejsc.. 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 10 13 66, 19, Z, POZOSTAŁA …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. 1.Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 1 - 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA …Szare tło oznacza tyle, że wpis jest na szarym tle.. 1.Określenie okoliczności powstania 1 - PRZEKSZTAŁCENIE 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale …Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość wprow..

Sadze ze wprow.

1.Wysokość kapitału zakładowego 1 - 365 000,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Numer i nazwa …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. Jeśli …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 1 - 68, 20, Z, WYNAJEM I …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. Chodzi o odpisie z KRS.. 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 1 - NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów …Rewelia wpis w KRS 4 04 2019 nr wpisu: 17 Rubryka 7 Dane wspólników L.p.. 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 1 - 26.09.1996 PAR.2, PAR.6, PAR.8 … 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 1 - 05.05.2020 R. Rubryka 5 Numer i …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 1 - 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW …Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow.. 1.Określenie wartości udziałów objętych za aport 1 1 - 10 000,00 ZŁ Rubryka 9 ­ Nie …Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość wprow..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt